Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2015

Ogłoszenie 11/2015 z dnia 03/03/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2015 roku.