Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2016

Ogłoszenie 11/2016 z dnia 02/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2016 roku.