Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2018

Ogłoszenie 11/2018 z dnia 02/03/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2018 roku.