Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2022 r.

Ogłoszenie 11/2022 z dnia 02/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2022 roku.