Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2014

Ogłoszenie 42/2014 z dnia 02/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 36/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2014 roku.