Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2015

Ogłoszenie 41/2015 z dnia 02/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 36/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2015 roku.