Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2016

Ogłoszenie 38/2016 z dnia 04/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2016 roku.