Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2017

Ogłoszenie 39/2017 z dnia 03/10/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 35/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2017 roku.