Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2020

Ogłoszenie 34/2020 z dnia 2/10/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 32/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2020 roku.