Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2014

Ogłoszenie 35/2014 z dnia 04/08/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2014 roku.