Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2015

Ogłoszenie 33/2015 z dnia 04/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 29/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2015 roku.