Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2016

Ogłoszenie 30/2016 z dnia 02/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2016 roku.