Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2020

Ogłoszenie 27/2020 z dnia 04/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2020 roku.