Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2014

Ogłoszenie 3/2014 z dnia 03/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 03/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2014 roku.

Raport bieżący nr 3/2014 Investor Gold FIZ