Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2015

Ogłoszenie 03/2015 z dnia 05/01/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2015 roku.