Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2016

Ogłoszenie 03/2016 z dnia 05/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2016 roku.