Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2017

Ogłoszenie 03/2017 z dnia 03/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2017 roku.