Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2018

Ogłoszenie 03/2018 z dnia 03/01/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2018 roku.