Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2019 r.

Ogłoszenie 3/2019 z dnia 03/01/2019

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2019 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2019 roku.