Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2020

Ogłoszenie 03/2020 z dnia 03/01/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 03/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2020 roku.