Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2023

Ogłoszenie 03/2023 z dnia 03/01/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 03/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2023 roku.