Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2014

Ogłoszenie 39/2014 z dnia 02/09/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2014 roku.