Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2015

Ogłoszenie 38/2015 z dnia 02/09/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2015 roku.