Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2016

Ogłoszenie 35/2016 z dnia 02/09/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2016 roku.