Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2017

Ogłoszenie 36/2017 z dnia 04/09/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 32/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2017 roku.