Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2020

Ogłoszenie 31/2020 z dnia 2/09/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 29/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2020 roku.