Investor Gold FIZ - Zmiana daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

Ogłoszenie12/2022 z dnia 02/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o zmianie daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.