Investor Gold FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 14/2022 z dnia 09/03/2022

W dniu 29 grudnia 2021 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) przyjęło zmiany, a w dniu 9 marca 2022 r. tekst jednolity Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 29 grudnia 2021 r., Rep. A Nr 6265/2021 zawierającego zmiany Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz wypis aktu notarialnego z dnia 9 marca 2022 r., Rep. A Nr 961/2022 zawierającego tekst jednolity Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – sporządzone przed notariusz Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, dostępne są w siedzibie Towarzystwa.

Przedmiotowe zmiany wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na ich wprowadzenie decyzją z dnia 11 lutego 2022 r., sygn. DFF.4022.1.5.2022.WK, zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian tak, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Wykaz zmian Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przedkłada się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.