Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 13 czerwca 2016

Ogłoszenie 02/2016 z dnia 14/06/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny - otwarcia ksiąg rachunkowych - 13 czerwca 2016 roku, wyniosła 10 011,47 zł.