Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2018

Ogłoszenie 03/2018 z dnia 01/03/2018

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2018 roku, wyniosła 8 827,57 zł.