Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 03/2016 z dnia 01/07/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2016 roku, wyniosła 9 993,19 zł.