Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2017

Ogłoszenie 06/2017 z dnia 02/05/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2017 roku, wyniosła 8.936,20 zł.