Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2016

Ogłoszenie 13/2016 z dnia 01/12/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2016 roku, wyniosła 8 424,21 zł.