Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Ogłoszenie 13/2017 z dnia 01/12/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2017 roku, wyniosła 8 746,92 zł.