Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Ogłoszenie 10/2016 z dnia 03/10/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2016 roku, wyniosła 9 595,29 zł.