Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2017

Ogłoszenie 11/2017 z dnia 2/10/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2017 roku, wyniosła 8 896,76 zł.