Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2017

Ogłoszenie 01/2018 z dnia 02/01/2018

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2017 roku, wyniosła 8 858,06 zł.