Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2016

Ogłoszenie 06/2016 z dnia 01/08/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2016 roku, wyniosła 9 886,73 zł.