Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2017

Ogłoszenie 10/2017 z dnia 01/08/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2017 roku, wyniosła 8 813,71 zł.