Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 04/2017 z dnia 03/04/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2017 roku, wyniosła 8.858,16 zł.