Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2016

Ogłoszenie 11/2016 z dnia 02/11/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2016 roku, wyniosła 9 244,15 zł.