Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Ogłoszenie 07/2016 z dnia 01/09/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2016 roku, wyniosła 9 534,00 zł.