Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2017

Ogłoszenie 12/2017 z dnia 01/09/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2017 roku, wyniosła 9 158,62 zł.