Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Ogłoszenie 02/2017 z dnia 01/02/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2017 roku, wyniosła 8 646,29 zł.