Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2018

Ogłoszenie 02/2018 z dnia 01/02/2018

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2018 roku, wyniosła 9 041,44 zł.