Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 6 września 2016

Ogłoszenie 09/2016 z dnia 12/09/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 6 września 2016 roku, wyniosła 9 779,03 zł.