Investor Gold Plus FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 12/2016 z dnia 25/11/2016

W dniu 25 listopada 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz tekst jednolity Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolity znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 25 listopada 2016 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Rep. A 6033/2016 oraz tekst jednolity Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Rep. A 6037/2016 sporządzone przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, są dostępne w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i  wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.