Investor Gold Plus FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 5/2016 z dnia 27/07/2016

W dniu 27 lipca 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz tekst jednolity Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolity znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 27 lipca 2016 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Rep. A 4056/2016, sporządzony przed Notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8 oraz tekst jednolity Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, są dostępne w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej, nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i  wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.