Investor Property Equity FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2014

Ogłoszenie 21/2014 z dnia 30/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.