Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2015

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dokonano kwartalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu inwestycyjnego ustalona została na 899,12 zł, co oznacza spadek o 0,69% w stosunku do wyceny z dnia 30 czerwca 2015 r.

W mijającym kwartale, Towarzystwo kontynuowało poszukiwania nabywcy na drugą z posiadanych przez spółkę Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A. nieruchomości, która jest zlokalizowana w miejscowości Mirków w Gminie Długołęka. Ponadto spółka Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A., nabyła od Funduszu część akcji własnych spółki, rozpoczynając tym samy proces umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego spółki. Środki z tytułu umorzenia akcji własnych zostaną wypłacone do Funduszu, po spełnieniu przez spółkę wymogów formalnych związanych z obniżeniem kapitału zakładowego.

Fundusz bierze aktywny udział w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A. Fundusz wciąż oczekuje propozycji układowych związanych ze zmianą postępowania upadłościowego Religa Development S.A. z postępowania likwidacyjnego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Obecnie trwa proces opracowywania przez upadłą spółkę propozycji układowych. Niezależnie od tego, zarządca upadłej spółki zwrócił się do Funduszu z prośbą o przedstawienie stanowiska odnośnie dalszych losów postępowania.

W bieżącym kwartale Towarzystwo będzie w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu jak najbardziej korzystną sprzedaż nieruchomości z portfeli spółek celowych, oraz aktywnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu upadłościowym spółki Religa Development S.A.